VDSZ

 • Emlékfát ültetünk

   Emlékfát ültetünk

  Vörösmarty Mihály tiszteletére Kápolnásnyéken,

  a 2012/2013. évi VDSz-Program 2.6./ pontjában foglaltak szellemében!

  2013. október 31-én, csütörtökön 11.00 órakor találkozunk a kápolnásnyéki polgármesteri hivatal épülete előtt.

  A Vörösmarty Parkban - mi, a Vörösmarty Diákszövetség öregdiákjai - gödörásással és illő ünnepélyességgel elültetjük az emlékfát s utána megtekintjük Vörösmarty Mihály szülőházát.

 • 2013 októberi Hírlevél


  Le szeretne tölteni? Kattintson rám!

 • A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2013

  Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) alkalmából idén, 2013. február 26-án, kedden a Kisfogház Emlékhelyre látogattunk el. Megismertük az emlékhely történetét és megrendülten jártuk végig a sok szenvedést és halált látott helyiségeket, a börtöncelláktól a siralomházig, a kivégzőudvartól a későbbi fedett akasztó helyiségig.

 • A VDSz 2011/2012.évi programja


  Le szeretne tölteni? Kattintson rám!

 • A VDSz 2012 októberi hírlevele


  Le szeretne tölteni? Kattintson rám!

 • A VDSz 2012/2013. évi Programja

  2012. november 12-től  2013. november 11-ig.

   

  1./ A gimnáziummal közös programjaink:

  1.1./ Vörösmarty Mihály születésnapja (1800. december 1.) alkalmából a gimnázium jelenkori diákjaival és tanáraival együtt 2012. december 3-án, hétfőn kegyelettel emlékezünk alma materünk névadójára a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben levő nyughelyénél. Gyülekezés, majd 13.30 órakor indulás a gimnáziumból. Csatlakozási lehetőség 14.00 órakor a temető főbejáratánál.

  1.2./ 2013. május 3-án, pénteken a gimnázium érettségizőinek ballagási ünnepségéhez kapcsolódóan - az iskola vezetőségével szorosan együttműködve - szervezzük az 50 és 60  évvel korábban érettségizett öregdiáktársaink ballagását, akiknek értesítése, mozgósítása  VDSz-feladat.

 • A VDSz 2017/2018. évi Programja


  Le szeretne tölteni? Kattintson rám!

 • Cselekvési program

  A VDSz 2013/2014. évi Programja
  2013. november 11-től  2014. november 10-ig.

   

  1./ A gimnáziummal közös programjaink:

  1.1./ Vörösmarty Mihály születésnapja (1800. december 1.) alkalmából a gimnázium jelenkori diákjaival és tanáraival együtt 2013. december 2-án, hétfőn kegyelettel emlékezünk alma materünk névadójára a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben levő nyughelyénél. Gyülekezés, majd 13.30 órakor indulás a gimnáziumból. Csatlakozási lehetőség 14.00 órakor a temető főbejáratánál.

  1.2./ 2014. április 30-án, szerdán a gimnázium érettségizőinek ballagási ünnepségéhez kapcsolódóan - az iskola vezetőségével szorosan együttműködve - szervezzük az 50, 60 és 70  évvel korábban érettségizett öregdiáktársaink ballagását, akiknek értesítése, mozgósítása  VDSz-feladat.

  1.3./ 2014. május 26-án, hétfőn 13.30 órakor  a Magyar Hősök és Mártírok Emléknapja alkalmából, a gimnázium diákjaival és tantestületével közösen, koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk az I. és II. világháború gimnáziumi hősi halottainak és mártírjainak, valamint az azt követő üldöztetések során életüket vesztett tanárok és diákok emlékére a gimnázium előcsarnokában (a földszinti aulában) elhelyezett emléktábláknál.

  1.4./  A tanévzáró ünnepségen (2014. június 16. 17.00 óra) és a

  1.5./ 2014/2015. évi tanév ünnepélyes megnyitásán (2014. szeptember 1-jén, gyülekező 8.00 órától, ünnepség: 8.30 órától) részt vesz a VDSz vezetősége, a volt diákok képviseletében.

  2./ Egyéb feladataink, programjaink:

  2.1./ A hagyományőrzési témakör keretében a VDSz gondozásában levő relikviák folyamatos rendszerezése, felleltározása, ill. lajstromozása, annak a honlapon való közzététele.

  A négy fő témacsoportnak a vezetőségből gazdája van, akikhez további segítők csatlakoznak.

  2.1.1./ Irományok, dokumentumok – Tóth Iván Nándor (1963)

      (évkönyvek, tanulmányok, levelek, újságcikkek, rajzok, stb.)

      Az öregdiákok könyv-adományait átadjuk a VMG könyvtárának.

  2.1.2./ Tárgyi emlékek – László Attila (1961)

  (iskolai jelképek, jelvények, érmek, tanulmányi értesítők, videokazetták, CD-k, DVD-k, kulturális- ill. sportelismerések, díjak, egyebek.)

  2.1.3./ Érettségi tablók – Kállay Zsolt (1961)

  2.1.4./ Fényképek – Kállay Zsolt (1961)

  (különféle csoportképek, portré-, és emlékfotók, fotóalbumok)

  2.2./ A gyűjtemény digitalizálása - Pirovics Árpád (1960) és Síkhegyi Ferenc (1966)

  Általános és folyamatos diákszövetségi feladat az iskolatörténeti gyűjtemény bővítése!

  2.3./ A VMG neves, jeles személyiséggé (művész, sportoló, tudós, stb.) vált volt diákjainak felkutatása továbbra is, velük a kapcsolat felvétele, ápolása.  A névsor közreadása (honlapon, hírlevélben, stb.).

  2.4./ Megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.), valamint

  2.5./ a Holokauszt Emléknapja (április 16.) alkalmából.

  (A majdan közölt időpontokban és helyszíneken.)

  2.6./ A VDSz vezetősége egyeztető megbeszélést kezdeményez a VMG jelenkori diáksága képviselőivel (a Diákönkormányzat vezetőivel) az esetleges közös tennivalókról.

  2.7./ Budapest, V. Váci utca 38.sz. ház falát ékesíti a vörösmartysok emléktáblája, amely hirdeti, hogy az épület helyén volt a Csiga Vendéglő, amelynek I. emeletén tartotta összejöveteleit Vörösmarty Mihály vezetésével a Nemzeti-, majd Ellenzéki Kör.

  2014. márciusában megemlékezést tartunk a táblánál.

  2.8./ Feltérképezzük a Vörösmarty személyét és nevét megörökítő budapesti szobrokat, utcákat, tereket, emléktáblákat. Egy séta keretében végigjárjuk a helyszíneket.

  2.9./ Kirándulunk Fótra.  Indítóok: a helyi szépségek és értékek között a Vörösmarty kuckó, a Fáy présház, illetve Vörösmarty ott írt Fóti dal című költeménye!

  2.10./  Meglátogatjuk a VMG volt tanárát, Nagy Előd festő- ill. éremművészt és a műtermében megtekintjük az alkotásait, Bp. XV. (Pestújhely) Ady Endre utca 32. szám alatt.  

  2.11./ A 2014. évi VDSz-Hírlevél összeállítása 2014. október 15-ig.

  2.12./ 2014. november 10-én, hétfőn a VDSz évi közgyűlése a VMG Dísztermében, előtte 16.00 órától a VMG-ben 1973-ban érettségizett Fábián Éva – a Kócbabák Énekegyüttes és a Neoton Familia alapító tagja, aki jelenleg is aktív előadóművész – tart rendhagyó énekórát.                                                                         

   

  Budapest, 2013. november 11.

                                                                           a Vörösmarty Diákszövetség Közgyűlése

 • Koszorúzásos megemlékezés Vörösmarty síremlékénél

  Vörösmarty Mihály születésnapja (1800. december 1.) alkalmából a gimnázium jelenkori diákjaival és tanáraival együtt 2013. december 2-án, hétfőn kegyelettel emlékezünk alma materünk névadójára a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben levő nyughelyénél. Gyülekezés, majd 13.30 órakor indulás a gimnáziumból. Csatlakozási lehetőség 14.00 órakor a temető főbejáratánál.

 • Látogatás Magyar Zsidó Levéltár épületében

  Látogatás Magyar Zsidó Levéltár épületében

  A VDSZ öregdiákjainak  hagyományos Holocaust Emléknapi szervezése keretében a Magyar Zsidó Levéltár intézményét tekintettük meg 2013. április 17-én.  Idegenvezetőnk elmondta, hogy az épületben Európa egyik leggazdagabb zsidó levéltára található, a Látványraktár Archívumában  régi írásos emlékek, tóratekercsek, pecsétek láthatók. Megtekintettük a Családkutató Központot, ahol információkat kaptunk hogyan lehet családfánkat elkészíteni dokumentumok, íratok, fotók alapján..

  A pesti zsidónegyed kiállításon interaktív térképeken, képeken, tárgyakon láthattuk az 1700-as évektől a vészkorszakon keresztül a zsinagóga környékének mindennapi életét.

 • MAGYAR HŐSÖK ÉS MÁRTÍROK EMLÉKNAPJA, 2013

   Pirovics Árpád 1960-ban érettségizett öregdiák gimnáziumban elhangzott beszéde a Magyar Hősök és Mártírok Emléknapja alkalmából, 2013. május 27-én, a VMG és a VDSz közös megemlékezésén:    

  Tisztelt megemlékező Honfitársaim! A VDSz 2012/13. évi programjára és lelkiismeretünk szavára hallgatva itt állunk az Iskolánk előcsarnokában elhelyezett két emléktábla előtt, hogy megemlékezzünk és fejet hajtsunk, Hőseinkre és Mártírjainkra gondolva.A hősök emlékünnepének eredete egy 1917:VIII. törvénycikkre vezethető vissza.   IV. Károly magyar király kezdeményezésére 1917 .  tavaszán az országgyűlés elfogadtaa háborúban küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló 1917:VIII. törvénycikket. A törvénycikk rendelkezik, hogy:„… Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.” Ekkor mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni". Másfél évvel az első világháború kitörése után felmerült a szervezett formában történő tisztelgés. Akkor, amikor egyre sűrűbben érkeztek meg az otthonokba hősi halálról, eltűnésről szóló értesítések, azt is kezdeményezték, hogy minden település emlékművet állítson, az elesettek nevével.    

 • Meghívó

  MEGHÍVÓ

   Alapszabályunknak megfelelően minden év novemberének második hétfőjén, így idén november 12-én lesz a Vörösmarty Diákszövetség (VDSz) szokásos évi közgyűlése – a Vörösmarty Mihály Gimnázium (VMG, Bp. VIII. Horánszky u. 11.) Dísztermében.

  Immáron hagyományszerűen ún. rendhagyó órával kezdődik a programunk.

  16 órától zenei műsorral kedveskedik a vörösmartys fiataloknak és kevésbé fiataloknak a VMG-ben 1959-ben érettségizett (mostanság jobbára Svédországban élő) Szabó István/Steve Taylor, aki a világ legjobb 10 pánsíp-művészének egyike!

 • MEGHÍVÓ

  A Vörösmarty Mihály Gimnázium (VMG) és a Vörösmarty Diákszövetség (VDSz) évek óta megszervezi az 50, 60 illetve 70 évvel korábban érettségizettek ballagását, a jelenkori végzősök ballagásához kapcsolódóan.

  Ez az ünnepélyes aktus idén május 3-án, pénteken lesz.

  Az ún. öregdiákok 10.00 órától gyülekeznek a Díszteremben, ahol az egymásra találás örömhullámai után a megjelenteket üdvözli a VMG és a VDSz vezetősége, majd köszöntik őket a mostani diákok.

  11.00 órától indul az idén végző diákok ballagása, amihez csatlakozik az öregdiákok csoportja. Ez nem kötelező. Ha valakinek - akármilyen okból - nehézséget okoz az iskolaépületen belüli séta, a Díszteremben maradhat beszélgetni.

  A összdiákság ballagási ünnepsége az iskola udvarán fejeződik be, kb. 12.45 órakor.

  A ballagásról az öregdiákok visszatérhetnek a Díszterembe, ahol folytatni lehet az osztálytársi-, baráti beszélgetéseket.

  Szeretettel hívjuk és várjuk a gimnázium volt diákjait valamint hozzátartozóikat!

  Budapesten, 2013. március 27–én 

      

   a VMG és a VDSz
  vezetősége
 • Meghívó


  Szeretettel hívunk minden érdeklődőt

  a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 1961-ben érettségizett

  Haris László

  Balogh Rudolf-díjas fotóművész kiállításának ünnepélyes megnyitójára,

  2013. október 16-án, szerdán 13.30 órára, a Díszterem előtti

  (volt) Gulácsy Galériába.

  A fotókiállítást Kabay Tilda, a VMG rajz- és művészettörténet-tanára nyitja meg.

 • Meghívó 2013.11.11-re

  Alapszabályunknak megfelelően minden év novemberének második hétfőjén, így idén november 11-én lesz a Vörösmarty Diákszövetség (VDSz) szokásos évi közgyűlése – a Vörösmarty Mihály Gimnázium (VMG, Bp. VIII. Horánszky u. 11.) Dísztermében.

  Immáron hagyományszerűen ún. rendhagyó órával kezdődik a programunk.

  16.00 órától Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, aki a VMG-ben végezte középiskolai tanulmányait, színház- és filmszakmai órát tart.

  Kb. 17.00 órától a diákszövetségi közgyűléssel folytatódik a program.

 • VDSz 2013.évi közgyűlése

  Néhány mondat a VDSz 2013.évi közgyűléséről

   2013.november 11-én 16 órakor a Díszterem teljes terjedelmében zsúfolásig megtelt a legkülönbözőbb korosztályok képviselőivel!

  A már hét éves hagyománynak megfelelően idén is rendhagyó óra előzte meg a Diákszövetség (VDSz) éves közgyűlését.  Ennek bevezetéseképp Pap Gábor tanár úr és növendékei előadták Petőfi Sándor megzenésített Színészdal és Radnóti Miklós megzenésített Nem tudhatom  című költeményét,  majd nagy sikerű ("kérdezz - felelek!") beszélgetés folyt  a megjelentek  és 
  Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a Kiváló- és Érdemes Művész, a Príma Primissima közönség-díjának birtokosa között, aki a VMG-ben végezte középiskolai tanulmányait. 

  Kállay Zsolt elnök,

  - miután a rendszeres és segítő kapcsolattartásért köszönetet mondott a gimnázium vezetőségének, valamint az osztályösszekötőknek az esetenkénti mozgósításért, beszámolt az elmúlt diákszövetségi esztendő eseményeiről,  a VMG - közismert jeles személyiségekké vált - volt diákjai utáni kutatások eredményéről, valamint átnyújtotta Kárpáti-Mátyás Andrea igazgatóhelyettes asszonynak, az Igazgatóság képviselőjének a VDSz felkérése alapján a Kévés Építész Stúdió építésze, Kovács András úr által elkészített tanulmányt a VMG építészeti értékeiről.


  - Második napirendi pontként az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően tájékoztatást adott a VDSz pénzgazdálkodásáról, anyagi helyzetéről.  A Közgyűlés úgy határozott, hogy az OTP-nél tárolt 59.731,- forintnyi VDSz-vagyont a bankból kivéve az ún. becsület-kasszához hasonlóan kell kezelni.

  - A harmadik napirend keretében a 2013 /2014. évi VDSz-Program  összeállítása és elfogadása történt meg.  

  A közgyűlést megtisztelte részvételével Gállos Erzsébet,  Németh Klára, Szlatényi Magdolna a VMG volt igazgatója,  igazgatóhelyettese  és tanára  is.

  A VMG jóleső büfés (pogácsa, üdítő) vendéglátását élvezve, kedélyes baráti beszélgetéssel váltunk el, várakozással tekintve az újabb találkozás elé!

  A Díszterem előtti (volt) Gulácsy Galériában a résztvevők megtekinthették a VMG-ben 1961-ben érettségizett Haris László - Balogh Rudolf díjas - fotóművész 2013. október 16-án megnyitott kiállítását.

   
 • VDSz alapszabálya

  A VÖRÖSMARTY DIÁKSZÖVETSÉG
  (VDSz)
  ALAPSZABÁLYA

  A budapesti józsefvárosi Vörösmarty Mihály Gimnázium (Budapest, VIII. kerület Horánszky utca 11. )  szervezeti keretében működő Diákszövetség célja, hogy:

  • a Vörösmarty Mihály Gimnáziumhoz kötődő hagyományokat, a műemléki értékeket őrizze, kutassa;
  • a Vörösmarty Mihály Gimnázium volt diákjainak közösségét egybegyűjtse és összefogja;             
  • a Vörösmarty Mihály Gimnázium hajdani és mindenkori diákjai között az élő kapcsolatot megteremtse, fenntartsa.        

  A Diákszövetség tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki legalább egy évet tanult vagy tanított a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, s elfogadja a Diákszövetség alapszabályában foglaltakat.

  A Diákszövetség tagjai részt vesznek

  • a Diákszövetség tevékenységében,
  • a Diákszövetség, illetve (felkérésre, avagy értesítés alapján) a Gimnázium rendezvényein.

  A Diákszövetség alaptevékenysége:

  • a Gimnázium szelleméhez, épületéhez kötődő értékek, hagyományok felelevenítése, őrzése, ápolása;
  • a Gimnáziumban érettségizők  éves ballagásához kapcsolódóan a jubiláló osztályok (50 illetve 60 évvel előbb érettségizettek)gimnáziumi összejövetelének megszervezése, azon való részvétel – az iskola vezetőségével szorosan együttműködve; 
  • évente egyszer (októberben) tájékoztató Hírlevél kiadása;
  • közgyűlés tartása.

  A Diákszövetséget a VDSz-vezetőség – élén az elnökkel – vezeti. A vezetőség 7-11 tagból áll. 

  Az elnök illetve a vezetőség

  • rendszeres és kölcsönös kapcsolatot tart az iskola vezetőségével,
  • számon tartja a Diákszövetség tagságát évfolyamok, osztályok szerint,
  • szervezi a célkitűzésben foglaltak elvégzését,
  • szervezi az iskola szellemiségéhez méltó diákszövetségi rendezvényeket,
  • az iskolatársi kapcsolatot elsősorban az osztályösszekötőkkel tartja, akik aztán értesítik, mozgósítják osztálytársaikat a diákszövetségi események, rendezvények vonatkozásában (is),
  • képviseli a VDSz-t az iskolai tanévnyitó- és tanévzáró ünnepségeken,
  • felkérésre közreműködik az iskolai kulturális események, rendezvények megtartásában, 
  • gazdálkodik a VDSz pénzkészletével, (a VDSz-csekkeken és egyéb módon juttatott anyagi támogatási kerettel, kiadások pl. posta-, szervezési-, jutalom-, ajándék-költségekre). Ehhez az elnök utalványoz és együttműködik a Gimnázium gazdasági vezetőjével,
  • a Gimnázium honlapja (www.vmgsuli.hu) VDSZ-menüjét karbantartja - a Gimnázium  illetékesei közreműködésével.

  A Diákszövetség minden év novemberének második hétfőjén 17 órakor tartja fő összejövetelét, azaz évi közgyűlését a Gimnázium Dísztermében.

  A Közgyűlés dönt

  • a vezetőség tárgyévi beszámolója (benne a pénzügyi elszámolás) elfogadásáról,
  • a következő évi cselekvési programról,
  • a VDSz-Alapszabály szükség szerinti módosításáról,
  • az elnök megválasztásáról - 3 évenként,
  • a vezetőségi tagok megválasztásáról, esetleges felmentéséről, a vezetőség kiegészítéséről, bővítéséről - évente,
  • a Diákszövetség esetleges megszűnéséről.

  Budapest, 2009. január

 • VDSz közgyűlés 2011.11.14

  Jegyzetek a VDSz 2011. november 14-i közgyűléséről:

  A már négy éves hagyománynak megfelelően idén is rendhagyó óra előzte meg a diákszövetségi közgyűlést.

  Ez alkalommal a Kossuth-, Magyar Örökség- és számtalan más díj és kitüntetés birtokosa, Jókai Anna írónő tartott - nagy sikerű - rendhagyó irodalomórát, aki 1970 és 1976 között a VMG tanára volt. A rendhagyó óra után lehetőség volt megvásárolni Jókai Anna életműsorozatának kétregényes kötetét, amelyet az írónő készségesen dedikált.

  A közgyűlést megtisztelte a Vörösmarty család leszármazottja, Vörösmarty Magda grafikus- művész, Gállos Erzsébet, a VMG előző igazgatója és a résztvevők között volt az 1947-ben érettségizett Varga Győző grafikusművész is.

 • VDSz vezetősége

  Elnök: Szőke Andorné (született.: Hofer Anna) (1973)