VDSz alapszabálya

A VÖRÖSMARTY DIÁKSZÖVETSÉG
(VDSz)
ALAPSZABÁLYA

A budapesti józsefvárosi Vörösmarty Mihály Gimnázium (Budapest, VIII. kerület Horánszky utca 11. )  szervezeti keretében működő Diákszövetség célja, hogy:

 • a Vörösmarty Mihály Gimnáziumhoz kötődő hagyományokat, a műemléki értékeket őrizze, kutassa;
 • a Vörösmarty Mihály Gimnázium volt diákjainak közösségét egybegyűjtse és összefogja;             
 • a Vörösmarty Mihály Gimnázium hajdani és mindenkori diákjai között az élő kapcsolatot megteremtse, fenntartsa.        

A Diákszövetség tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki legalább egy évet tanult vagy tanított a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, s elfogadja a Diákszövetség alapszabályában foglaltakat.

A Diákszövetség tagjai részt vesznek

 • a Diákszövetség tevékenységében,
 • a Diákszövetség, illetve (felkérésre, avagy értesítés alapján) a Gimnázium rendezvényein.

A Diákszövetség alaptevékenysége:

 • a Gimnázium szelleméhez, épületéhez kötődő értékek, hagyományok felelevenítése, őrzése, ápolása;
 • a Gimnáziumban érettségizők  éves ballagásához kapcsolódóan a jubiláló osztályok (50 illetve 60 évvel előbb érettségizettek)gimnáziumi összejövetelének megszervezése, azon való részvétel – az iskola vezetőségével szorosan együttműködve; 
 • évente egyszer (októberben) tájékoztató Hírlevél kiadása;
 • közgyűlés tartása.

A Diákszövetséget a VDSz-vezetőség – élén az elnökkel – vezeti. A vezetőség 7-11 tagból áll. 

Az elnök illetve a vezetőség

 • rendszeres és kölcsönös kapcsolatot tart az iskola vezetőségével,
 • számon tartja a Diákszövetség tagságát évfolyamok, osztályok szerint,
 • szervezi a célkitűzésben foglaltak elvégzését,
 • szervezi az iskola szellemiségéhez méltó diákszövetségi rendezvényeket,
 • az iskolatársi kapcsolatot elsősorban az osztályösszekötőkkel tartja, akik aztán értesítik, mozgósítják osztálytársaikat a diákszövetségi események, rendezvények vonatkozásában (is),
 • képviseli a VDSz-t az iskolai tanévnyitó- és tanévzáró ünnepségeken,
 • felkérésre közreműködik az iskolai kulturális események, rendezvények megtartásában, 
 • gazdálkodik a VDSz pénzkészletével, (a VDSz-csekkeken és egyéb módon juttatott anyagi támogatási kerettel, kiadások pl. posta-, szervezési-, jutalom-, ajándék-költségekre). Ehhez az elnök utalványoz és együttműködik a Gimnázium gazdasági vezetőjével,
 • a Gimnázium honlapja (www.vmgsuli.hu) VDSZ-menüjét karbantartja - a Gimnázium  illetékesei közreműködésével.

A Diákszövetség minden év novemberének második hétfőjén 17 órakor tartja fő összejövetelét, azaz évi közgyűlését a Gimnázium Dísztermében.

A Közgyűlés dönt

 • a vezetőség tárgyévi beszámolója (benne a pénzügyi elszámolás) elfogadásáról,
 • a következő évi cselekvési programról,
 • a VDSz-Alapszabály szükség szerinti módosításáról,
 • az elnök megválasztásáról - 3 évenként,
 • a vezetőségi tagok megválasztásáról, esetleges felmentéséről, a vezetőség kiegészítéséről, bővítéséről - évente,
 • a Diákszövetség esetleges megszűnéséről.

Budapest, 2009. január