2018/19-es tanévben induló osztályaink

A beiskolázási szülői értekezlet időpontja: 2017. november 6. hétfőn 16:30 természettzdományos osztály, média tagozat

                                                                                          2017. november 6. hétfőn 17:30 dráma tagozat, élsportolói osztály

A nyílt napok a tájékoztató értekezlet után lesznek!

A drámás és médiás képzés megismertetésére szakkört indítunk a nyílt napok után. 

Matematika és magyar előkészítőt nem tartunk!

 

 Induló osztályok  Tagozatkód   Első  nyelv  Második nyelv  Tervezett  létszám
 Élsportolói  002  angol  német vagy olasz

 32 fő

 Dráma  003  angol   olasz, francia, spanyol vagy  haladó német   32 fő
 Vizuális  kommunikációs  004   angol   olasz, francia, spanyol vagy  haladó német  32 fő
 Angol nyelvi előkészítővel induló 5  évfolyamos  természettudományi  005   angol   francia vagy német  (csak kezdő)  32 fő

 

 

 

002-ÉLSPORTOLÓI OSZTÁLY (4 éves képzés)

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő élsportolói osztályba a sportegyesületek igazolt versenyzőit várjuk. Az osztály a sportiskolai kerettanterv alapján működik. Az iskolai és a sport elfoglaltságot egyeztetve, diákjainkat egyéni felkészítéssel, korrepetálással segítjük a tanulásban és az emeltszintű testnevelés érettségire felkészülésben.

A jelentkezés a weblapról letölthető, az egyesület és a szakszövetség által igazolt, legkésőbb 2018. január 19-ig egyénileg benyújtandó Sportlapon (Letölthető idei új változat docx ,pdf vagy odt formátumban)és az általános iskola révén 2018. február 19-ig beküldött szokásos Jelentkezési lapon történik. A felvételi eljárásban csak mindkét lappal lehet részt venni.

A jelentkezőknek részt kell venniük a központi írásbeli felvételi vizsgán (matematika, magyar) 2018. január 20-án, melyre írásban kell jelentkezni 2017. december 8-ig. (A dolgozat más iskolában is megírható.) Ezen kívül szóbeli felvételi vizsgára kerül sor 2018. március 3-án vagy március 7-én külön beosztás szerint, amelyre azonban csak a felvehető létszám kétszeresét hívjuk be. A felvételi rangsor a sportteljesítmények (max. 35), az írásbeli felvételin elért eredmény (max. 100), az általános iskolából hozott 7-8. osztályos irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv jegyek összegének fele (max. 25) és a szóbeli felvételi (max. 40) pontszámain alapul. Nem kerül behívásra az, akinek bármely tantárgyi írásbeli eredménye jelentősen eltér a tagozatra jelentkezők átlagától.

A szóbeli felvételin mérjük a jelentkező szövegértési képességét és kiscsoportos beszélgetés során együttműködési készségét. Kíváncsiak vagyunk tanulási motivációjára, érdeklődésére illetve a sportban való tájékozottságára. A felvételin elkérjük megtekintésre a tanuló ellenőrzőjét. A vizsgára külön készülni nem kell.

Egy élsportolói osztályt indítunk 32 fővel, melyben az angol mellett a német vagy az olasz nyelv választható.

003- DRÁMATAGOZAT (4 éves képzés)

A drámatagozatos képzésre irodalom- és színházszerető nyolcadikosok jelentkezését várjuk.

A jelentkezőknek részt kell venniük a központi írásbeli felvételi vizsgán (matematika, magyar) 2018. január 20-án, melyre írásban kell jelentkezni 2017. december 8-ig. (A dolgozat más iskolában is megírható.) A felvételi rangsort az általános iskolából hozott 7-8. osztályos magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv jegyek összegének fele (max. 25), a magyar és matematika központi dolgozat felvételi eredménye (max. 100), továbbá a képességvizsgálat pontszámai (max. 50) és a szóbelin szerezhető pontok (max. 25) alakítják ki.

Az alkalmassági vizsgára és a szóbeli felvételire 2018. március 3-án vagy március 7-én külön beosztás szerint kerül sor, melyre csak a hozott és a szerzett pontok alapján kb 120 tanulót hívunk be. Nem kerül behívásra az, akinek bármely tantárgyi írásbeli eredménye jelentősen eltér a tagozatra jelentkezők átlagától.

Az alkalmassági vizsga 12-16 fős csoportokban, forgószínpadszerűen zajlik úgy, hogy minden felvételiző minden tanárral és minden feladattal találkozzon. A különböző helyszíneken önismereti játékok, kommunikációs és improvizációs feladatok, helyzet-, beszéd- és mozgásgyakorlatok várhatók, melyeket csoportban, párban vagy egyedül kell megoldani. A felvételin egy verset vagy prózát, illetve egy dalt kérünk. (Aki tud valamilyen hangszeren játszani, azt is magával hozhatja.) A feladatok jellegére tekintettel javasoljuk a kényelmes ruhát és cipőt, amiben szabadon lehet mozogni. Csak azokat a diákokat rangsoroljuk, akik az alkalmassági vizsgán legalább 16 pontot elérnek az 50-ből.

Egy drámatagozatos osztályt indítunk 32 fővel, melyben az angol mellett a spanyol, az olasz vagy a francia nyelv választható illetve a német nyelv haladó szinten folytatható.

004-VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY (4 éves képzés)

A vizuális kommunikációs képzésre a film, az újságírás és a fotózás iránt érdeklődő diákokat várunk. A képzés célja a szinte minden területen hasznosítható kommunikáció elsajátítása és a magas szintű mozgókép- és médiaismeretek oktatása elméletben és gyakorlatban.

A jelentkezőknek részt kell venniük a központi írásbeli felvételi vizsgán (matematika, magyar) 2018. január 20-án, melyre írásban kell jelentkezni 2017. december 8-ig. (A dolgozat más iskolában is megírható.) Ezen kívül szóbeli felvételi vizsgát tartunk 2018. március 3-án vagy március 7-én külön beosztás szerint, amelyre azonban csak a felvehető létszám háromszorosát hívjuk be. A felvételi rangsor az írásbeli felvételin elért eredmény (max. 100), az általános iskolából hozott 7-8. osztályos irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv jegyek összege (max. 50) és a szóbeli pontszámain (max. 50) alapul. Nem kerül behívásra az, akinek bármely tantárgyi írásbeli eredménye jelentősen eltér a tagozatra jelentkezők átlagától.

A szóbeli felvételi vizsga 10-12 fős csoportokban forgószínpadszerűen zajlik. A különböző helyszíneken filmrészlettel, fotókkal és zenével foglalkozunk. A feladatokban a gyerekek megfigyelőképességére, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak. Csak azokat a diákokat rangsoroljuk, akik az alkalmassági vizsgán elérik a szerezhető pontszám 40%-t.

Egy kommunikációs osztályt indítunk 32 fővel, melyben az angol mellett a spanyol, az olasz vagy a francia nyelv választható illetve a német nyelv haladó szinten folytatható.

005-TERMÉSZETTUDOMÁNY PROFILÚ OSZTÁLY (1 + 4 éves képzés)

A továbbtanulási lehetőségek bővítésére indítunk természettudományos osztályt, melynek célja a felsőoktatásba való bejutás segítése, a magas színvonalú nyelvi és természettudományi tudás megszerzése. Az angol nyelvi előkészítő utáni első évben a kémiát és a fizikát, második évben a földrajzot és a biológiát tanítjuk magasabb óraszámban illetve csoportbontásban. A képzés projektmunkára, környezettudatos nevelésre épül. Az osztály évente külső helyszínen megtartott témanapokon vesz részt, ezzel segítve az elméleti oktatás gyakorlati elmélyítését.

A jelentkezőknek részt kell venniük a központi írásbeli felvételi vizsgán mindkét tárgyból (matematika, magyar) 2018. január 20-án, melyre írásban kell jelentkezni 2017. december 8-ig. (A dolgozat más iskolában is megírható.) Ezen kívül szóbeli felvételi vizsgát tartunk 2018. március 3-án vagy március 7-én külön beosztás szerint, amelyre azonban csak a felvehető létszám háromszorosát hívjuk be. A felvételi rangsor az írásbeli felvételin elért eredmény (max. 100), az általános iskolából hozott 7-8. osztályos matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz és az angol nyelvi jegyek összege (max. 60 pont), és a szóbeli (max. 40) pontszámaiból alakul ki. Nem kerül behívásra az, akinek bármely tantárgyi írásbeli eredménye jelentősen eltér a tagozatra jelentkezők átlagától.

A szóbeli felvételi vizsga egyik része az általános iskolában tanult illetve a hétköznapi életben megszerzett természettudományos ismeretekre, jártasságra épülő, a természettudományokhoz kapcsolódó rövid, gondolatébresztő szövegről vagy problémáról való beszélgetés, másik része egy játékos nyelvi feladatlap, mellyel nézzük a jelentkezők nyelvi logikai képességeit. A felvételin elkérjük megtekintésre az ellenőrzőt és a fenti tantárgyak füzeteit. A szóbeli vizsgára külön készülni nem szükséges.

Egy természettudományos osztályt indítunk 32 fővel, melyben az általános iskolában tanult angol nyelv a szintfelmérő után újrakezdő és haladó szinten, a francia vagy a német nyelv kezdő szinten indul. A nyelvi előkészítő osztályban a német nyelv csak kezdő szintről indul, így az általános iskolában németet tanult gyerekek jelentkezését nem tudjuk elfogadni.