Az iskola nyitvatartási rendje a nyári szünetben

Hivatalos ügyek intézése csak szerdai napokon 9-13 óra között lehetséges:

     - beiratkozás, kiiratkozás, átjelentkezés,

     - bizonyítványok átvétele,

     - diákigazolvány leadása, igénylése, pótlása… stb.

Egyéb, rendkívüli esetben az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címen vagy keddi és csütörtöki napokon a 061/486 3660-as telefonon lehet megpróbálni időpontot egyeztetni.

Tudnivalók a gólyatáborról

Tisztelt Szülők!

A Gólyatáborra a pénzt (22 000.- Ft) júliusban szerdánként (1., 8. 15., 22., 29) 9:00-12.00 között be lehet fizetni a Gimnázium Titkárságán.
Kérjük, a pontos összeget egy lezárt borítékban adják át, a tanuló nevét, osztályát és a "Gólyatábor" jeligét tüntessék fel a borítékon!

VMGT’20 TÁJÉKOZTATÓ

Read more: Tudnivalók a gólyatáborról

Tájékoztatók a 2020-21-es tanév közétkeztetéséről

Kedves Szülők, Gondviselők!

Innen tölthetik le a 2020-2021-es tanévre igényelt étkeztetéshez a tájékoztatókat és az adatlapokat.

A kitöltött nyomtatványokat eredeti példányban kérjük beadni augusztusban, amikor a szeptemberi befizetés lesz.

Befizetési időpontok: 

2020.08.17. (H) 8:00 – 14:00; 2020.08.18. (K) 8:00 – 15:00; PÓT: 2020.08.19. (Sz) 8:00 – 14:00.

Az első alkalommal (aug. 17-19.) csak készpénzes befizetést áll módunkban befogadni!

Tájékoztatás a Szülőknek

Igénylőlap

Diétás étkezés igénylőlapja

Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztató

Átutalással fizető szülők nyilatkozata

8. sz. melléklet

 

Tájékoztató a közétkeztetési díjakról

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A rendkívüli helyzet miatt 2020. március 16-tól az ebédeket lemondtuk.

A befizetett 2020. március és április havi térítési díjak - a lemondásoknak megfelelően - jóváírásra kerülnek.  

1. Amennyiben gyermeke az idei tanévben befejezi a tanulmányait az adott köznevelési intézményben, a befizetett összeg visszautalásra kerül.

A térítési díj visszautalásához szükséges adatok:

 • a számlatulajdonos neve
 • számla száma
 • pénzintézet
 • tanuló neve, évfolyama
 • képző intézmény neve

A fenti adatokat kérem megírni az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre.

2. Akinek nem szűnik meg a tanulói jogviszonya, a lemondott napok beszámításra kerülnek a 2020/2021 tanévre.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:
Vargáné Gabriella

ebédügyintéző

( Fazekas Mihály Gimnázium

 Eötvös József Gimnázium

 Vörösmarty Mihály Gimnázium)

+3620-5657-579 minden hétköznap 8-19 óráig

Felvételt nyert tanulók listája osztályonként

Tisztelt Szülők!

A felvételi eljárás során elért eredmény, valamint az egyeztetett végleges felvételi jegyzék alapján a 2020/21-es tanévre felvételt nyert tanulók listája osztályonként oktatási azonosító alapján rendezve tekinthetőek meg.

A májusra tervezett beiskolázási szülői értekezlet, valamint az angol és a német nyelvi felmérő a rendkívüli helyzetre való tekintettel most elmarad, valószínűleg szeptember első hetében kerül rá sor.

A június végén esedékes beiratkozás idejéről, módjáról és a teendőkről - amint kapunk hivatalos értesítést – a honlapon adunk tájékoztatást. Kérjük, ezért folyamatosan kövessék az ott közzétett információkat!

Read more: Felvételt nyert tanulók listája osztályonként

Tájékoztató kollégiumokról a 2020-2021-es tanévre

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Budapesten közös középiskolai kollégiumok működnek, melyek közül bármelyiket választhatják. A jelentkezést egyénileg, Önöknek kell intézni.

Az alábbi kollégiumokból kaptunk tájékoztatót, valamint a felvételhez szükséges jelentkezési lapot.

Evangélikus Középiskolai Kollégium - Jelentkezési lap

Horvát Kollégium - Jelentkezési lap

József Attila Kollégium - Jelentkezési lap

Középiskolai Leánykollégium - Jelentkezési lap

Szlovák Kollégium - Jelentkezési lap

Kedves VMG-sek!

Ezzel a kis meglepetéssel köszöntjük a ma sajnos "nem" ballagó diákjainkat és osztályfőnökeiket!

Sok sikert az érettségihez!

Kívánunk minden volt, jelenlegi és leendő Vörösmartysnak kitartást a koronavírus idejére!

 

 

Védőnői tájékoztató és elérhetőség

Kedves Szülők és Diákok!

A veszélyhelyzetre meghirdetett protokollt az iskolavédőnőknek is be kell tartaniuk, mert minden egészségügyi intézmény csak sürgősségi ellátást nyújt jelen helyzetben.
A személyes találkozások mellőzése indokolt, csak kiemelt esetben valósuljon meg, előzetes időpont-egyeztetés után! Veszélyhelyzet idejére a digitális eszközök használata élvezzen elsőbbséget!
A járványügyi helyzet miatt az Iskola-egészségügyi Szolgálat „home office”-ban működik az iskolájukban.

Read more: Védőnői tájékoztató és elérhetőség

Az a bizonyos 1%...

Kedves Szülők, Volt Diákjaink!
 
Kérjük, adójuk 1%-val támogassák a Vörösmarty Alapítvány működését, mely évtizedek óta a VMG-s gyerekekért és a tanulási környezet javításáért dolgozik!
Adószám: 18002485-1-42
 
Köszönjük!

Államtitkári tájékoztató az I. Digitális Hét tapasztalatairól

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel
kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit
abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.
Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének
tapasztalatairól.

Read more: Államtitkári tájékoztató az I. Digitális Hét tapasztalatairól

Digitális eszköz kölcsönzése a távoktatáshoz

Kedves Szülők! 

Ha Önöknél gondot okoz a gyerekük számára, hogy a tanuláshoz megfelelő digitális eszközhöz jusson, iskolánkban korlátozott mennyiségben rendelkezésre állnak még Tablet gépek, amiket a fennálló helyzet idejére a tanuló rendelkezésére tudunk bocsájtani.

Ha ilyen problémájuk van, 2020. március 21. (péntek) 14:00 óráig jöjjenek be iskolánkba, és ha még van szabad eszköz, akkor biztosítunk!

Javasoljuk, hogy indulás előtt telefonon is érdeklődjenek, mert a készleteink végesek!

Az Iskola Vezetősége

Pszichológiai tanácsadás

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

Amennyiben pszichológiai tanácsadásra lenne szükségük, a szülők és diákok egyaránt fordulhatnak hozzám a továbbiakban is. A szülőkonzultációk és a diákok számára egyéni tanácsadások online térben is folytathatók. A jelenlegi krízishelyzetben nagy segítséget jelenthet egy online pszichológiai tanácsadás az érzelmek feldolgozásában, megküzdésben. A következő lehetőségek vannak az iskolapszichológiai szolgáltatáson belül online pszichológiai tanácsadáson való részvételre:

Read more: Pszichológiai tanácsadás

Tájékoztatás az iskolabezárás körül- és következményeiről

Tisztelt Szülők!

Pénteken este a miniszterelnök bejelentette, hogy hétfőtől a diákok nem látogathatják az iskolákat, és ennek fényében kell az oktatást folytatni. Az iskolának most az a feladata, hogy megszervezze a távoktatást, ami azért nem tűnik kis feladatnak. Jelenleg még nem látjuk, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog megvalósulni. Az iskola vezetése megvárja a minisztérium iránymutatásait, amelynek alapján ki fogja dolgozni a megvalósítás módját.

Türelmüket kérjük, amint konkrét információink lesznek, tájékoztatjuk Önöket.

Ami jó, hogy a tanév folytatódik, azaz jelen állás szerint nem csúszik egy évet gyermekeik érettségije. A helyzet komoly együttműködést igényel, továbbá a diákok részéről önfegyelmet, hogy az otthoni környezetben is komolyan vegyék a feladatokat. Ebben a kérdésben számítunk a segítségükre.  

Több diáknak az iskola épületében vannak a tanszerei (részben, vagy egészben). Azok nélkül lényegesen nehezebb lesz a tanulás. Akik nem éltek a tegnapi (március 14.) lehetőséggel, azok számára valamilyen módon megszervezzük, hogy hozzájussanak a taneszközeikhez.

Ha bármi fejlemény van, az osztályfőnökök közvetítésével, illetve a honlapon tájékoztatjuk Önöket és a diákokat.

 

Üdvözlettel: a VMG vezetése

Módszertani ajánlás a digitális munkarendre (Covid-19)

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarendre

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/

(...)

A következő információforrásokat javasoljuk használni:

 • Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,
 • Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok érhetők el,
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 • Videotorium (http://videotorium.hu),
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
 • a Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
 • Videotanár (
  ): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók.

A felsorolás nem kizárólagos, a későbbiekben további lehetőségekkel is bővítjük.

(...)

Továbbá:

(...)De – az ígéret szerint még bővülő – listán vannak új elemek is, bár ezeket nem hangsúlyozták nagyon ki. Egyrészt feltették a Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját, egy magyar szinten kifejezetten gazdag digitális tartalmat, amit a kiadó szerdán tett a válsághelyzetre tekintettel ingyenessé, hogy minden tanuló használhassa az otthoni tanulás megkönnyítésére. Ez főleg az előzmények ismeretében érdekes: a Mozaik tankönyvcsaládjáról kifejezetten pozitív volt általában a szakma és a szülők véleménye, de a tankönyvpiac államosításakor az ő könyveiket nem engedték tovább használni – azóta sok iskolában fű alatt használják továbbra is, miközben a kiadó már a nemzetközi oktatási digitalizációs színtéren működik sikerrel. Az ajánlásból, úgy tűnik, az állam a mostani válsághelyzetben enged a szakmai szempontoknak.

Szintén újdonság a Nemzeti Köznevelési Portál, az NKP tartalma. A jelek szerint ennek a korábbi verzióját most teljesen lecserélték, és – valamiért hírverés nélkül – élesítették azt az új digitális felületet, ahova mindenféle kiegészítő tartalommal, oktatóvideókkal, egyebekkel együtt feltették az „okos tankönyveket”, vagyis a sok iskolában használt teljes tankönyvcsomagot, az új generációs tankönyveket.

(...)

Forrás: https://index.hu/belfold/2020/03/14/a_kreta-rendszert_javasolja_az_oktatasi_hivatal_a_tavoktatashoz/

CoalaWeb Traffic

Today263
This week6936
This month9063
Total1693999

Visitor Info

 • IP: 3.228.11.9
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Sunday, 09 August 2020